RIDLEKTIONER  
Emma är en av Gotlands totalt två utbildade instruktörer för islandshäst - Ridlärare1 (det som tidigare hette B-instruktör).

OBS! Emma flyttade hösten 2018 till Trollhättan för att studera. Eventuellt kommer hon att hålla kurs/lektion vid de tillfällen hon besöker ön. Information om detta gå i så fall ut via vår sida på FB.

Lektionerna individanpassas och kan innehålla gångartsträning, markarbete, hoppning, tömkörning, trailträning mm.

PRIS (2018):
250 kr/ekipage + 35kr/mil i reseersättning

Vid lektion på någon av gårdens hästar tillkommer 100kr/lektion.